Ferienhäuser Vakantiehuizen Holiday rental Location maison vacances Alquiler de vacaciones Holiday rental

Teléfonische assistentie:

+34 972 653 955


Taxes

Belastingen in Spanje

Huizenbezitters in Spanje krijgen met het Spaanse belastingstelsel te maken. Er bestaan vele soorten belastingen.

Om het overzichtelijk te houden, belichten we hier alleen die belastingen waar u als niet-resident mee te maken krijgt. Indien u meer dan 180 dagen per jaar in Spanje verblijft, kunt u een aanvraag indienen om formeel inwoner te worden.

Hieronder lichten we de belangrijkste belastingen kort toe.

IRPF = Inkomstenbelasting residenten = impuesto sobre la renta de las personas físicas
Buitenlanders in Spanje (dat bent u zodra u korter dan 6 maanden per jaar in Spanje verblijft) moeten inkomstenbelasting betalen. Zelfs wanneer u nog geen residentie heeft aangevraagd, wordt u als fiscaal resident beschouwd. De inkomstenbelasting is progressief, zij kan oplopen van 24% tot 43%. De hypotheeklasten (rente en aflossing) kunt u tot een bepaald bedrag in mindering brengen op uw belastbaar inkomen.

Inkomstenbelasting voor niet-residenten
Buitenlandse huizenbezitters zonder Spaanse verblijfsvergunning (niet-residenten) dienen belasting te betalen over het huurwaardeforfait van hun woning. U bent 24% belasting verschuldigt over 2% van de door de gemeente vastgestelde kadastrale waarde. Verhuurt u het huis, dan betaalt u 24% over de huurinkomsten. In de periode dat het huis niet is verhuurd, betaalt u het huurwaardeforfait proportioneel.

Vermogensbelasting = impuesto sobre el patrimonio extraordinario
Vanaf 1 januari 2008 hoeft u geen vermogensbelasting meer te betalen.

IBI = Onroerendgoedbelasting = impuesto sobre bienes inmuebles
Bezitters van onroerend goed betalen tussen de 0,3% en 0,8% onroerendgoedbelasting. De exacte aanslag verschilt per gemeente. Staat u niet ingeschreven in Spanje, dan betaalt u deze belasting toch.

Plus Valía = Belasting over waardevermeerdering van grond
Wie een huis in Spanje verkoopt, betaalt deze belasting aan de gemeente.

Via IRNR = Vermogenswinstbelasting = impuesto sobre incremento de patrimonio
de la venta de un bien inmueble
Niet-residenten dienen 18% over de verkoopwinst af te dragen aan de Spaanse fiscus. De vermogenswinst is het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs en de kosten van verbouwingen of onderhoud worden bij de aankoopprijs opgeteld. De koper van uw eigendom zal 3% van het verkoopbedrag inhouden en deze als voorheffing op deze belastingafdracht aan de fiscus betalen. De verantwoording voor deze betaling ligt dus bij de koper.

Overdrachtsbelasting = impuesto de transmisiones patrimoniales
Wie van een particulier koopt (iemand die verder niet in onroerend goed handelt), betaalt 8% overdrachtsbelasting.

IVA = Omzetbelasting
Koopt u niet van een particulier maar van een projectontwikkelaar of aannemer, dan betaalt u geen overdrachtsbelasting maar IVA.

  • Wie grond koopt, betaalt 18% en wie een huis + grond koopt, betaalt 8% IVA over het totaalbedrag.
  • Wie eerst de grond koopt, betaalt eerst 18% IVA. Laat u er dan later een huis op bouwen, dan betaalt u nog 8% IVA over de nieuwbouw bij.
  • Wie een garage bij laat bouwen, betaalt daar 8% IVA over.
  • Laat u bij een bestaand huis een zwembad of garage bouwen, dan betaalt u 18% IVA.
  • Over losstaande verbouwingen die niet meer dan 25% van de kadastrale waarde bedragen, betaalt u 18%.
  • Over grote verbouwingen betaalt u 8%.

Bouwbelasting = impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
Naast de kosten van een bouwvergunning berekent de gemeente ongeveer 2,5% bouwbelasting. Dat percentage wordt berekend over de door de architect opgegeven bouwkosten. Het tarief verschilt per gemeente en de architect heeft het percentage vaak al doorberekend.

Taxes